Palško jezero

Palško jezero je največje izmed vseh presihajočih jezer na Pivškem. Leži severno od Palčja, v poldrugi kilometer dolgi in pol kilometra široki globeli z uravnanim, naplavljenim dnom. Od struge Pivke je oddaljeno 2 km proti vzhodu. Najnižja točka Palškega jezera je na nadmorski višini 542,3 m. Ob srednjem vodostaju (555 m) znaša njegova površina nekaj več kot 1 km2. Tedaj je v globeli okrog 7 milijonov m3 vode – s katero bi lahko napolnili kar 2.800 olimpijskih bazenov. Kadar se vodna gladina dvigne nad 552 m, dobi jezero dva zaliva, imenovana Njivce in Ždink. Med njima se dviga 606 m visok hrib Jezerščak. Jezero ima najmanj 13 izvirov, ti ležijo na različnih nadmorskih višinah in postanejo aktivni ob različnih fazah ojezeritve.

Najmočnejši izvir je Matijeva jama na vzhodnem robu globeli. Dokler je vodna gladina jezera ne doseže, odteka iz jame manjši potok. Ko jezero tako naraste, da je celoten jamski vhod zalit, je bruhanje vode mogoče opazovati na vodni gladini, kjer nastajajo vodni mehurji. Ob upadanju gladine jezera Matijeva jama požira vodo, zato jo uvrščamo med kraške estavele.

Palško jezero je naravna vrednota državnega pomena.