Krajinski park Pivška presihajoča jezera

Krajinski park Pivška presihajoča jezera leži v kotlini, kjer se rodi burja. Igra vode, kamna in preplet človeka prikaže naravno in kulturno dediščino v najlepši obliki. V kraških kotanjah se ob obilnem dežju pojavijo jezera, ki pa niso stalna, zato jih imenujemo presihajoča. Na Pivškem je moč najti kar 17 presihajočih jezer, ki so s svojo številčnostjo edinstvena v svetu.

Sedemnajst slikovitih, različno velikih in različno obstojnih jezer s svojo skrivnostnostjo in nepredvidljivostjo privlači ljubitelje narave. Pivška presihajoča jezera nastanejo tam, kjer visoke kraške vode poplavijo večje in manjše depresije in tako nastanejo jezera.

Poleti jezera skrivnostno izginejo v kraško podzemlje, namesto vode pa nam narava ponudi čudovite travnike polne dišečih cvetlic, barvitih metuljev in ptičjih napevov.

Narava kot največja umetnica je poskrbela, da je potepanje po parku zanimivo v vseh letnih časih. Skrivnostna jezerska pokrajina se spreminja z vsakim dnem, zato jo lahko obiskujemo vedno znova in znova, pa nas bo kljub številnim obiskom vedno pričakala nekoliko drugačna. Bogata kulturna dediščina, ki sega vse tja do kamene dobe, je zapisala zanimive zgodbe, ki jih je vredno raziskati.

99 % območja je vključenega v Naturo 2000, naravovarstveno omrežje Evropske unije in eno največjih svetovnih varstvenih območij, s katero ohranjamo živalske in rastlinske vrste, življenjska okolja ter območja pomembne na slovenski, evropski in svetovni ravni.