Učna pot na čistilni napravi Živa

Na območju Krajinskega parka deluje čistilna naprava Živa, s katero upravlja Javno podjetje Kovod Postojna. Takšno komunalno čistilno napravo ima vsaka občina, le našo pa je mogoče spoznati skozi učne poti, speljane po objektu. Del te poti je tudi zelo zanimiva interpretacijska soba, namenjena ozaveščanju o pomenu varstva vodnih virov in pomenu zdrave pitne vode na sploh.

Učna čistilna naprava Živa je namenjena organiziranim in vnaprej napovedanim skupinam, v prvi vrsti šolajočim se otrokom in mladini, zagotovo pa je zanimiva tudi za druge skupine obiskovalcev. V okviru vodenega ogleda se boste obiskovalci seznanili s postopki biološkega čiščenja odpadnih voda, ogledali si boste interpretacijsko sobo, ki je namenjena ozaveščanju o pomembnosti varstva vodnih virov, ter krajši film o čistilni napravi.

Namen projekta je opozoriti na posebnosti kraškega sveta in na pomen čistilne naprave kot nepogrešljive infrastrukture za potrebe ohranjanja čiste vode.

Čeprav se zdi, da imamo na našem planetu vode na pretek, temu ni tako. Dostopne pitne vode je manj kot 1 %!