Parska golobina – najdišče iz kamene dobe

Parska golobina je dokaz, da je bila občina Pivka poseljena že v času starejše kamene dobe. V dolini Pivke so odkrili devet paleolitskih najdišč, kot prvega so že leta 1950 raziskovali Parsko golobino. Začetnik raziskovanja je bil arheolog in paleontolog dr. Srečko Brodar, nato pa je njegovo delo nadaljeval geolog dr. Franc Osole. Svoje delo je leta 1959 zaključil z doktorsko disertacijo z naslovom: Parska golobina – paleolitska postaja na jugovzhodnem robu Pivške kotline. S tem se je Parska golobina znašla na zemljevidu najstarejših odkritih sledov človeka v Sloveniji.