Ekomuzej Pivških presihajočih jezer – ZAČASNO ZAPRT zaradi prenove

Spoznajte zgodbo o vodi na kraškem svetu Zgornje Pivke. V muzeju vas čaka interaktivna predstavitev presihajočih jezer, katerih nastanku je botrovala posebna geološka zgradba območja ter neenakomerna razporejenost padavin na tem področju. Vse to vpliva na veliko nihanje gladine kraške podtalnice, kar povzroči, da ob visokih vodah nastane v dolini kar 17 presihajočih jezer!

Odkrivanje vsega, kar je povezano s tem naravnim fenomenom boste spoznali z vrtenjem čisto posebnega mlinskega kolesa. Skozi raziskovanje boste zajadrali v geološke, hidrološke krasoslovne značilnosti ter pester živi svet tega območja.

Na območju Pivških presihajočih jezer se namreč skriva bogat nabor rastlinskih in živalskih vrst, vrst, ki so drugod že izginile ali pa so ogrožene. Raziskovalci so našteli 182 vrst rastlin, 211 vrst hroščev, 106 vrst metuljev in 133 vrst ptic, svoj življenjski prostor pa imajo tukaj tudi velike zveri; medved, volk in ris.