Prvi dan zimskih počitnic smo z malimi raziskovalci, ki jim dvoživke res niso tuje, spoznavali dvoživke in njihov življenjski prostor.

Odpravili smo se do kala in Petelinjskega jezera ter s pomočjo Lize, študentke biologije, kal dodobra pregledali in ugotovili, da pri nas žabe, pupki in urhi še prezimujejo. Naučili smo se, da dvoživke na prezimovališčih, praviloma v listnatih in mešanih gozdovih, preživijo neugodne zimske razmere v neaktivnem stanju. Ko bodo nočne temperature nekoliko višje (nad 5 °C) in visoka zračna vlaga pa se bodo pričele spomladanske selitve dvoživk iz prezimovališč proti kalom in odlaganje jajčec. Tako bo že čez mesec dni podoba v kalih zagotovo drugačna. Skakljale bodo žabe, se plazil kak pupek in našli bomo lahko že kak mrest.

Na delavnici, ki je bila izvedena v okviru projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA so otroci spoznali tudi razlike med repatimi in brezrepimi dvoživkami, kako pomembni so kali v naši okolici za njihov obstoj in, da v naravo zlate ribice z naših akvarijev ne sodijo. Te tujerodne vrste so invazivne, in se v kalih hitro razmnožujejo, vnašajo bolezni med avtohtone vrste in tako šibijo krhek vodni ekosistem.

Čeprav tokrat žab nismo srečali, je z otroki domov odskakljala tudi papirnata žaba, vsaka s svojim vzorcem.

Več o dvoživkah in njihovem varstvu preberite na spletni strani Informacijskega centra za varstvo dvoživk Slovenije.