“Danes je velik dan za Krajinski par Pivška presihajoča jezera, občino Pivka in naš vodonosnik. Ta krhki podzemni sistem, ki ne briše sledi našega preteklega in trenutnega početja na površju. Ampak sledi našega početja, od neurejenega odlaganja odpadkov, intenzivnega gnojenja, rabe pesticidov, neprečiščene odpadne vode idr., srka v podzemlje. Te sledi šibijo naš kraški vodonosnik, podtalnico, in se vračajo spet nazaj v naš vsakdan skozi pipe naših domov …”, je v uvodu današnjega slavnostnega podpisa pogodbe dejala Eva Korbar Šabec, sodelavka v projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA.

 

Župan Občine Pivka, Robert Smrdelj, in direktor družbe Publicus d. o. o., Igor Petek, sta namreč v kulturnem domu na Jurščah, v vasi, v bližini katere se nahaja udornica, podpisala pogodbo o čiščenju te 40 metrov globoke udornice Ravnica, v kateri se je v desetletjih nabralo še neznana količina odpadkov, domnevajo, da jih je približno 4000 kubičnih metrov.

Občina Pivka bo namreč v naslednjih mesecih, verjetno že od tega meseca dalje, v projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA čistila eno najbolj onesnaženih jam v Sloveniji, udornico Ravnica. Podjetje PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o., edino, ki se je priglasilo na javni razpis, ima dolgoletne izkušnje dela z odpadki. Vrednost pogodbe znaša 402.441 evrov, strošek pa bo v celoti pokrit iz sredstev projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Po podatkih Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, ki bo eden izmed Publikusovih podizvajalcev in bo spremljal čiščenje, je bila udornica leta 1966 še čista. Leta 1972 so na njenem robu postavili betonsko rampo, s katere so odpake s širšega območja stresali v “jamo”. Odpadki naj bi vsaj šestkrat goreli. Iz udornice so že pred leti izvlekli večjo količino avtomobilskih “školjk”. Leta 2016 so pri pregledu ocenili, da je plast odvrženega materiala debela približno 15 metrov, količino odpadkov pa so ocenili na 4000 kubičnih metrov.

Župan Robert Smrdelj je med drugim poudaril, da se je Občina Pivka vrsto let zavedala tega bremena, ki je bil posledica nekdanjega pogleda na reševanje problema odpadkov, razmišljala o mogočih rešitvah, naposled pa za ta problem prevzela zanj del odgovornosti, s tem ko je čiščenje udornice umestila v projekt, ki pa ga v celoti financirata Evropska unija in Slovenija. V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA bodo izvajalci del odstranili 1.500 kubičnih metrov odpadkov. S tem bo bistveno zmanjšana grožnja onesnaženja podzemne vode na Pivškem in izboljšanju stanja habitatnega tipa Nature 2000 presihajoč jezera.

Dr. Mitja Prelovšek z Inštituta za raziskovanje krasa je poudaril, da gre za največje čiščenje neke jame, takšno, kakršnega jamarji sami ne bi zmogli. Izrazil je upanje, da se pripravljavci projekta motijo in da je v udornici manj odpadkov, kakor so ocenili, vsekakor pa da gre za poseg, ki bo izboljšal kakovost vode za ljudi in za podzemne živali, saj se del voda izpod Juršč izteka v Malne, del teh voda pa zalije Palško jezero kot površinska voda. Inštitut bo jamo 3D poskeniral pred začetkom del, po očiščenju pa še enkrat, kar bo eden izmed načinov ugotovitve količin iz udornice odstranjenega materiala.

Odstranjevanje odpadkov bo tehnično in organizacijsko zahtevno. Kot je povedal direktor Publikusa Igor Petek, bodo uporabili svoje izkušnje tako s področja ravnanja z odpadki kot s področja gradbeništva. Pričakujejo vse vrste odpadkov, inertne, nevarne in nenevarne, poskrbeli pa bodo, da z odstranitvijo in ustrezno predelavo odpadkov iz udornice ne bodo povzročili novega okoljskega pritiska drugje. Delo bodo izvajali tudi z lokalnimi podizvajalci.

Zadovoljstvo nad tem, da bo udornica Ravnica, ki je približno 700 metrov oddaljena od vasi, deležna tako velikega posega in da bo končno, upamo, očiščena, je izrazil tudi predsednik Vaške skupnosti Juršče, Mitja Zamuda.

Po podpisu pogodbe si je župan Robert Smrdelj v prisotnosti predstavnikov Vaške skupnosti Juršče ogledal izvajanje zaključnih del prenove ceste Parje – Juršče, ki jo delno sofinancira Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.