Sedmerica osmošolcev Osnovne šole Pivka je skupaj z mentorico pri letošnjem tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava, pripravila projekt, ki se nanaša na presihajoče Petelinjsko jezero. Zamislili smo si širokopotezni načrt, most čez Petelinjsko jezero in senzorično pot, ki bi lahko bila tudi v praksi izvedljiva. Pri tem so upoštevali tudi zelo pomembno dejstvo, da je samo presihajoče jezero kot mokrišče pomemben del našega območja in življenja, ki ga je potrebno ohranjati in o njegovem pomenu izobraževati širšo javnost.

Učenci so 12. aprila 2022 projekt predstavili na turistični tržnici v Kopru. V ta namen smo pripravili maketo Petelinjskega jezera ter čisto pravo senzorično pot, ki smo jo poimenovali SREČEpot, saj te sprehod po njej združi z tamkajšnjo naravo, prebudi čute in napolni z mirom.

Naši učenci so se na predstavitvi prvič srečali s tovrstnim turističnim delom. Hitro so se vživeli v vlogo turističnih promotorjev in uspešno privabljali obiskovalce na našo tržnico. Za svoje delo so prijeli tudi odlično srebrno državno priznanje. Vsem pa je skupno to, da si tovrstnega dela želijo tudi v prihodnje.

Zamisel o senzorični poti smo predstavili tudi odgovornim na Zavodu za turizem Pivka, ki nam je pomagal tudi s promocijskim materialom za turistično tržnico v Kopru. Učenci so nad njihovim pozitivnim odzivom zelo zadovoljni in si želijo skupnega sodelovanja pri morebitni uresničitvi njihovega načrta.

Polonca Šeško