RRA Zeleni kras organizira tečaj za lokalne turistične vodnike destinacije Zeleni kras, ki se bo pričel 7.11.2023. S pridobljeno licenco za lokalno turistično vodenje boste lahko vodili turiste in obiskovalce v občinah Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna. V zadnjih letih opažamo velik porast povpraševanja po kvalitetnih turističnih vodnikih, ki vodijo v tujih jezikih, pri čemer je največji manko vodnikov, ki govorijo italijansko, nemško in angleško.

Tečaj bo vseboval 11 tematskih sklopov predavanj v skupnem trajanju 35 ur. Udeleženci boste na predavanjih spoznali geografske značilnosti in glavne turistične znamenitosti destinacije Zeleni kras, zgodovinska dogajanja na območju Zelenega krasa, naravno in kulturno dediščino območja, značilno kulinariko, etnobotaniko in api turizem. Spoznavali se boste z interpretacijo naravne in kulturne dediščine v turističnem vodenju, vključevanjem zgodb v turistično vodenje, s tehnikami turističnega vodenja, kodeksom turističnih vodnikov, z delom v turistični agenciji ter pridobili osnove prve pomoči na terenu.

Predavanja bodo potekala v živo v popoldanskih urah (termini in lokacije v priloženem programu izobraževanja), na različnih lokacijah po destinaciji, tako da bodo udeleženci že v času tečaja obiskali turistične zanimivosti, centre za obiskovalce in ustanove namenjene razvoju in promociji turizma v regiji.

Na podlagi pridobljenega znanja bodo morali udeleženci pripraviti seminarsko nalogo in opraviti praktični del izpita, ki bo vključeval vodenje skupine na avtobusu in terenu.

Kotizacija za tečaj znaša 134,20 EUR z DDV in je znižana zaradi sofinanciranja stroškov s strani RDO Postojnska jama- Zeleni kras.

V kolikor želite delati kot licencirani lokalni turistični vodnik na destinaciji Zeleni kras, verodostojno predstavljati svoje kraje domačim in tujim turistom ter tako prispevati h kakovostni turistični ponudbi destinacije, izpolnite priloženo prijavnico in jo pošljite na elektronski naslov info@zelenikras.si do 27.10.2023.

Za vse podrobne informacije se lahko obrnete na info@zelenikras.si ali tel. številko 041 941 509 (Dejan Iskra).


PRIJAVNI OBRAZEC

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA 

Obvestilo (Zbiranje in obdelava osebnih podatkov)