DNEVNI RED

 1. OBČINA PIVKA:
  • Pregled statistike
 2. ZAVOD ZA TURIZEM PIVKA:
  • Pregled preteklega leta
  • Promocija in komunikacijski kanali
  • Informiranje & povezovanje
 3. RRA ZELENI KRAS:
  • Promocijske aktivnosti
  • Razvojne & operativne naloge
  • Izobraževanja
 4. VPRAŠANJA IN OPOMBE

GOVORCI

 • Erika Kovačič, višja svetovalka za promocijo, turizem in splošne zadeve
 • Jana Gržinič, direktorica Zavoda za turizem Pivka
 • Sara Ivačić, strokovna sodelavka VII/1
 • Borut Dubrovič, dipl. org. tur., RRA Zeleni kras

POTEK SREČANJA

Dne 22.05.2024 se je v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer izvedlo srečanje organizacij, društev, podjetnikov in posameznikov, ki na Pivškem opravljajo dejavnost gostinskih ali turističnih ponudnikov. Srečanja se je udeležilo 17 organizacij (22 udeležencev). Dogajanje se je pričelo ob 17.00 uri, ponudniki so najprej imeli krajši voden ogled Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer, nato pa smo se zbrali v sejni sobi, kjer smo do 19.15 imeli predstavitev po predvidenem dnevnem redu in diskusijo.

Ponudniki so bili odzivni; podajali so konstruktivne kritike, pripombe in ideje za reševanje aktualnih izzivov, ob tem pa izpostavili njihove praktične izkušnje z gosti in kje še vidijo prostor za izboljšave. Pomemben del diskusije je bil tudi komentar na spremembo Zakona o gostinstvu, kjer je g. Dubrovič pozval k oddaji komentarjev in pripomb preko elektronske pošte.

Po diskusiji sta sledila še druženje v bolj sproščenem vzdušju in pogostitev s tremi različicami Pivških popečenih kruhkov.

Vsi prisotni ponudniki so pozdravili idejo o aktivnem sodelovanju, dogovorili smo se za individualne sestanke, ki jih bo izvajal Zavod za turizem Pivka. Sestanki se bodo začeli izvajati 3.6.2024, odprti termini do nadaljnjega so vsak teden od ponedeljka do vključno srede.

Vse zainteresirane naprošamo, da se na sestanek prijavite preko elektronske pošte, kamor pošljete zaželen datum in uro ter način srečanja, ki bi vam najbolj odgovarjal (v živo na lokaciji Zavoda, v živo na vaši lokaciji, Zoom, Teams ali drugi virtualni kanali).