Na Turistični kmetiji Andrejevi smo se v četrtek, 13. oktobra, srečali z delegacijo občine Brodski Stupnik iz Hrvaške. K nam so pripotovali v okviru študijske ekskurzije na povabilo vodje Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Aleša Zidarja.

Gostom je pripravil zanimiv program, v treh dneh  so spoznali delovanje LAS med Snežnikom in Nanosom in si ogledali rezultate zadnjih izvedenih projektov ter primere dobrih praks, med njimi mobilno trgovino Domača marenda, obnovljen ribnik na farmi Kozlek  in ribogojnico Bubec  v Ilirski Bistrici. Pred odhodom domov so obiskali še nove prostore inkubatorja Perspektiva v Postojni in spoznali njihov način spodbujanja podjetništva.

V delegaciji je bilo poleg župana Gorana Jelinića še osem občinskih strokovnih sodelavcev s področij turizma, komunale, sociale in projektov. Občina Brodski Stupnik je zelo projektno naravnana in uspešna v črpanju evropskih sredstev. Trenutno postavljajo kmečki inkubator; prostor z vso opremo za predelavo zelenjave in sadja, ki ga bodo uporabljali lokalni pridelovalci v času sezone in na različne načine podaljšali uporabnost velike količine pridelanega sadja in zelenjave. V zadnjih letih so veliko naredili na skrbi za starejše. Z evropskimi sredstvi so nabavili vozila in zaposlili strokovne ljudi, ki obiskujejo starejše občane in jim pomagajo pri zdravljenju, nabavi živil, prevozih in druženju.

Ugotovili smo, da imata občini Brodski Stupnik in Pivka veliko skupnega. Prav zato se bomo še srečali in poskušali nastopati kot partnerji pri bodočih projektih na različnih področjih. Glede na to, da si ob tokratnem obisku niso ogledali pivške turistične ponudbe, se bodo k nam v kratkem spet vrnili. Prihajajo iz rodovitne Slavonije; zagotovo bodo lahko popestrili Okuse presihajočih jezer prihodnje leto s svojimi pridelki in izdelki; odličnim vinom, mesninami, siri in sladicami.