Vaščani Stare Sušice in Kresnik, društvo za krajevno zgodovino in eko turizem iz Stare Sušice

VAS VABIMO NA PRAZNOVANJE – SHOD OB PRAZNIKU Sv. Janeza Krstnika

dne 26. 6. 2022 ob 15. uri v cerkev sv. Janeza Krstnika na Stari Sušici.

Po slovesni maši bomo priredili kratek kulturni program, v katerem bodo nastopali:
1. Tomaž Plahutnik – citre
2. Urban Eržen in Reneja Klanšek – predstavitev cerkve in obnovitvenih del
3. Pevska skupina Studenec iz Pivke
4. Ogled cerkve

Preživite nepozaben dogodek med nami, vaščani Stare Sušice. Poskrbeli bomo za vaše
dobro počutje in tudi vreme nam bo naklonjeno. Iskreno vabljeni vsi občani in drugi
ljudje odprtega duha, ki jih zanima spoznavanje kulturne dediščine in naravnih lepot
našega kraja.