Na prvo soboto v septembru smo se s spominskim pohodom, pod imenom “Po Vilharjevi poti”,
poklonili 204-obletnici rojstva Miroslava Vilharja.

Rodil se je v Planini, 7. septembra 1818, ustvarjal pa na gradu Kalc pri Zagorju, kjer je rodbina
živela. Pomen naprednega domačina krepi tudi dejstvo, da je bil za Prešernom in Vodnikom tretji
Slovenec, ki so mu postavili spomenik.

Študijski krožek Naravna in kulturna dediščina Zgornje Pivke, pod mentorstvom Marjete
Marinčič, je prvič izvedel takoimenovani spominski pohod že v jubilejnem letju 2018, ko smo
Ljubitelji kulture Zgornje Pivke poskrbeli za obnovo nagrobne piramide, postavitev na svoje mesto
in dodali zapis njegovega imena, ki ga do takrat pesnik ni imel.

Vsakdanja pešpot je Miroslava vodila od Kalca do Zagorja in od Kalca do rodbinskega
pokopališča pri sveti Barbari v Knežaku. Zato smo po njem imenovano pot posvetili spominu, ki
ga bomo v sklopu zaključne predstavitve delovanja študijskega krožka za leto 2022, pod okriljem
Ljudske univerze v Postojni, predlagali Zavodu za turizem Pivka v tradicionalno izvedbo
spomina na rojstvo domačina rodoljuba in ustvarjalca.

Sončno in vetrovno vreme nas je spremljalo od Stare šole št.1 v Zagorju, mimo cerkve, čez Pivšce
na razgledno točko nad Kalskim jezerom, do Sv. Barbare. Neprecenljivost manjše skupine je v
vsebinskih izmenjavah mnenj, prevetritvi novih idej, kar nas je še bolj povezalo v načrtih za
naslednje leto.

Ženski pevski zbor Jezerke je čustveno in ubrano zapel izbor narodnih pesmi, pod taktirko
Tatjane Lutar Vilharjevo ponarodelo Sonček čez hribček gre ter Travnički so že zeleni in Slišala
sem ptičko pet’.

Jana Gržinič, direktorica Zavoda za turizem Pivka je poudarila pomen dediščine Miroslava
Vilharja, njegove prepoznavnosti, ki jo je potrebno sistematično ohranjati in nadaljevati že
uveljavljena prizadevanja članov Vilharjeve rodbine, v smeri kvalitetne prepoznavnosti znanega in
naprednega domačina.

Matjaž Vilhar je spregovoril o prizadevanjih za ohranitev raziskanih in predstavljenih dejstev
zapisanih v rodbinski knjigi in letos tudi v novih raziskavah. Predstavil je dejstva glede postavitve
nagrobnega spomenika, ki od leta 2018 nosi prvič tudi ime Miroslava Vilharja, kar se je zgodilo s
finančno podporo praprapravnukinje Miroslava Vilharja iz Kanade.

Vojko Mihelj je udeležence popeljal na ogled kapelice, v kateri počivajo zadnji potomci Vilharjeve
rodbine s Kalca, družina Miroslavovega prvorojenca Evgena. Velikokrat je bilo slišati nepravo
informacijo o zadnjem počivališču Miroslava Vilharja, zato razlaga dokumentiranih dejstev večino
preseneti.

Vidnejša grobnica pri Sv. Barbari je tudi zadnje počivališče družine Urbančič z Bača, rodbine, ki je
kupila Vilharjevo posest in za ostanke gradu ter okolico samoiniciativo in po svojih najboljših
močeh lepo skrbi potomec Tone Urbančič, za kar se mu posebej zahvaljujemo.

Z razglednega pokopališča na okolico, vse do Zagorja in Kalca ter sv. Trojico in do Snežnika, smo
nadaljevali Vilharjevo pot do Kalca in fotografirali mogočne lipe in kostanje v znamenitem
drevoredu. Pot smo zaključili na izhodišču, v Učno užitnem čutnem parku v Zagorju ter se
okrepčali pri Starem tišlrju.

Na celotni poti, ki traja v celoti dve uri, si lahko ogledamo tudi druge naravne kot kulturne
znamenitosti, ki se se jim bomo posvetili ob drugih priložnosti.
Vsem udeležencem se za sodelovanje iskreno zahvaljujem.

Marjeta Marinčič
Študijski krožek
Naravna in kulturna dediščina Zgornje Pivke