Refleksija odseva predstavlja šesto poglavje v pripovedi serije samostojnih razstav, ki jih akademska slikarka Nuša Smolič razvija v okviru svojega projekta zadnjega leta. Predstavitve njenih razstav potekajo v raznolikih krajih, kjer vsak kraj prispeva svoje edinstvene značilnosti in vsaka od razstav oblikuje svoj unikaten koncept.
So svojevrsten preporod razmišljanja v njen umetniški svet – tako na platnu kot izraz-odraz njenega notranjega sveta. V svetu medčloveških odnosov se odsev posameznikove notranjosti plete kot subtilna nit skozi tkivo vsakdanjega življenja. Tako je vsak srečanec kot živo ogledalo, ki nam omogoča, da vidimo odseve lastne eksistence. Vsak medsebojni odnos je priložnost za raziskovanje višjih potencialov in večje introspekcije. Naša soodvisna ogledala nam ponujajo ključe do odklepanja zakladnice notranjih resnic. Skozi ta proces se spodbujamo, da opazujemo odseve okoli nas kot izraznost, ki nas vodi v globine lastne individualnosti.
Tako umetnica z razstavo Refleksija odseva sporoča, da vstopimo vanjo kot opazovalci, z zavedanjem, da si med sabo vsi reflektiramo ogledala, ki nam pomagajo oblikovati kompleksni mozaik vsakdanje resničnosti. Vsak odsev je priložnost za rast, odpiranje vrat do notranjih prostorov, raziskovanje in povezovanje z lastno notranjo bitjo.
V tem plesu refleksije odseva odkrivamo, kako vsak posameznik v našem življenju nosi ključe do višjih in večjih potencialov, če le znamo videti in razumeti.
Na razstavi bo tako moč ugledati portrete različnih izrazov, oblik in likovnih tehnik, zato se spustimo v svet gledanja-videnja.

Program otvoritve bo skozi celoto povezovala Jana Gržinič, direktorica Zavoda za turizem Pivka.

Likovno-teoretskega bo Nušo predstavil Bagrat Arazyan, kurator Centra sodobne umetnosti Pivka.

Slikarkine barve na platnu pa bo skozi glasbo ponesel multimedijski umetnik Lado Jakša.

VABLJENI v spoznanje svojega odseva, REFLEKSIJO ODSEVA!