Odprt je razpis, namenjen sofinanciranju vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma.

Na razpis se lahko prijavijo MSP in velika podjetja, ki imajo registrirano dejavnost SKD I55.100, SKD I55.202 ali SKD I55.300.

Upravičeni nastanitveni obrati so hoteli, moteli, penzioni in gostišča, turistične kmetije, kampi in glampingi, ki bodo imeli po zaključeni investiciji določeno število nastanitvenih enot in kategorije med vsaj 3 zvezdice/jabolka ali več.

Razpis je razdeljen na 2 sklopa:

  • 1. sklop je namenjen sofinanciranju investicij v popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5 zvezdic oziroma 3–4 jabolka)
  • 2. sklop je namenjen sofinanciranju investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5 zvezdic oziroma 3–4 jabolka).

Vrednost investicije mora biti najmanj 300.000 EUR ter največ 1.100.000 EUR za prenove in 1.800.000 EUR za novogradnje.

Sofinancirani bodo stroški gradnje, opreme, stroški usposabljanj, trženja ter opreme za proizvodnjo obnovljivih virov energije.

Višina sofinanciranja je odvisna od lokacije prijavitelja ter velikosti podjetja in se giblje med 15 – 50%.

Prvi rok za oddajo je 5.12.2022.