Projektno partnerstvo se je po mesecih dela preko računalnika 11. maja 2023 zbralo na prvi izobraževalni delavnici na Biotehniškem centru Naklo. Po uvodnem nagovoru vodilnega partnerja in kratki predstavitvi BC Naklo smo izobraževalno delavnico in 4. srečanje partnerstva začeli s poglobljenim predavanjem vodje projekta, g. Jerneja Stritiha, o razvoju zgodovine koncepta ekosistemskih storitev, skupni kmetijski politiki EU ter o osnovah podnebnih sprememb. Projektno partnerstvo se strinja, da je za uspešno nadaljnje delo ključna usklajenost na področju razumevanja osnovnih konceptov, s katerimi se projekt ukvarja.

Srečanje je nadaljevala Maša Arnež iz podjetja Sinergise, ki sodeluje pri razvoju aplikacije. Partnerjem je predstavila dosedanje delo in končne možnosti uporabe aplikacije, predvsem kmetije pa so imele veliko pozitivnih odzivov ter predlogov, ki jih bo Maša upoštevala pri nadaljnjem razvoju.

Srečanje partnerstva smo izkoristili tudi za povezovanje z drugimi EIP projekti, tokrat nam je Sašo Weldt iz podjetja ZaVita d.o.o. predstavil projekt EIP DIGIGOZD in uporabo aplikacije MOTI, ki je zanimiva za nekatere od partnerjev, katerih posesti vključujejo tudi gozdove.

Zbrali smo se vsi partnerji, kar smo izkoristili tudi za kratek sestanek partnerstva, v okviru katerega smo se pogovorili o administrativnih vidikih projekta, načrtih za poletje in jesen 2023 ter začeli načrtovati časovnico izvajanja aktivnosti, ki so planirane za tretje šestmesečno obdobje.

Projekt  Prispevek kmetij k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe preko koncepta ekosistemskih storitev (kratko EIP Ekosistemske storitve) je sofinanciran s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, Podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP.