Osemčlanska strokovna žirija slovenske nagrade Natura 2000 je zaključila ocenjevanje, ki je potekalo od 5. septembra. Občina Pivka skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije kandidira za nagrado z novima izobraževalnima središčema o velikih zvereh in sobivanju, Centrom o velikih zvereh Dina Pivka ter prenovljeno razstavo v Gozdni hiši Mašun in tamkajšnjo učno potjo o velikih zvereh.

Člani komisijo so sporočili,  da je bilo njihovo delo je bilo vse prej kot lahko, saj so bile vse prijave skrbno in dobro pripravljene ter odražajo zelo širok spekter aktivnosti z dolgoročnimi učinki za Naturo 2000 v Sloveniji.

Naša prijava Doživeto spoznavanje življenja velikih zveri v osrčju njihovega življenjskega prostora na Notranjskem v kategoriji Komunikacijske akcije za območja Nature 2000 je po ocenah strokovne žirije dosegla uvrstitev med finaliste slovenske nagrade Natura 2000 za leto 2022.

Na slovensko nagrado Natura 2000 je prispelo 21 prijav v petih različnih kategorijah. Tri prijave z najvišjim številom točk v posamezni kategoriji so finalisti. V kategoriji varstvo vrst in habitatnih tipov v Sloveniji smo razglasili pet finalistov, ker so si bile prijave po točkah zelo blizu. V kategoriji Slovenski inovativni dosežki znanosti za Naturo 2000 smo prejeli dve prijavi, tako da sta finalista prav tako dva.

Vsi finalisti so objavljeni na spletnem mestu Natura2000.si in na družbenih omrežjih Živim z Naturo na Facebooku in Živim z Naturo 2000 na Instagramu.

Vsi finalisti prejmejo priznanje finalist. Zmagovalci v posameznih kategorijah bodo znani na turneji slovenske nagrade Natura 2000, ki bo potekala v naslednjih tednih.