V Parku vojaške zgodovine je bila 7. aprila, s krajšo slovesnostjo odprta razstava Boj v zaledju strelskih jarkov s podnaslovom Vojaški transport na soški fronti, ki je bila pripravljena na podlagi obsežne študije o transportu med prvo svetovno vojno kot ena zaključnih aktivnosti projekta »WALKofPEACE – Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom«.

Transport v času prve svetovne vojne in vojaška logistika sta temi, ki pri predstavljanju prve svetovne vojne pogosto ostajata spregledani in doslej še nista bili deležni celovite muzejske obravnave. V Parku vojaške zgodovine so se zato v sklopu projekta posvetili osvetlitvi in muzejski predstavitvi tega obsežnega poglavja. Nova stalna razstava Parka prinaša celovit vpogled v tematiko vojaškega transporta avstro-ogrske armade na soški fronti, od izgradnje in vzpostavljanja novih transportnih sistemov po cestah, žičnicah ter železnicah do logistične izvedbe nepredstavljivo velikih in hitrih premikov tako vojaških enot kot tudi transporta ogromnih količin orožja, streliva ter vsega drugega, kar je bilo potrebno za bojevanje na soški fronti. Pri tem so z vidika transporta posebnost predstavljale zlasti velike potrebe po oskrbi z vodo na kraškem bojišču in izjemno težavno oskrbovanje enot v visokogorju.

Razstavo, pod katero se je kot avtor podpisal direktor Parka mag. Janko Boštjančič s soavtorjema, sodelavcem ZRC SAZU dr. Gregorjem Antoličičem in zunanjim sodelavcem Parka Igorjem Gardelinom, je v Parku vojaške zgodovine slovesno odprl državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije g. Tone Slak. V kratkem nagovoru zbranim je iskreno čestital avtorjem za izjemno uspešno delo pri pripravi tako obsežne razstave, ki po njegovih besedah predstavlja nov pomemben prispevek pri ohranjanju in raziskovanju naše vojaške dediščine ter ohranjanju spomina na vojno dogajanje na naših tleh.

Ob slovesnem odprtju razstave in prehodu v sklepni del projekta »WALKofPEACE« je v Parku vojaške zgodovine istega dne potekala tudi novinarska konferenca, na kateri so podrobnosti projekta in izvedene aktivnosti predstavili direktor Parka mag. Janko Boštjančič, predstavnica Posoškega razvojnega centra Vesna Kozar ter direktorica ustanove Fundacija Poti miru Maša Klavora.

Projekt »WALKofPEACE – Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom« je čezmejni strateški projekt, financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 združuje deset partnerjev iz Slovenije in Italije, in sicer Posoški razvojni center, Ustanovo »Fundacija Poti miru v Posočju«, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Mestno občino Nova Gorica in Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka na slovenski strani ter Regione del Veneto, VEGAL –  Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale, PromoTurismoFVG, ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia in Comune di Ragogna na italijanski strani. Vrednost projekta znaša 2.893.176,00 EUR.

Namen projekta je ohraniti, raziskati in promovirati snovno in nesnovno dediščino prve svetovne vojne izjemnega zgodovinskega pomena kot skupno dediščino programskega območja v okviru krovne destinacijske znamke ter posebne destinacije Poti miru med Alpami in Jadranom. Projekt želi spodbuditi povezovanje, nadgradnjo in razvoj nove trajnostno ter kulturno usmerjene turistične ponudbe, utemeljene na atraktivnih predstavitvah dediščine prve svetovne vojne in tematskih poteh.

Park vojaške zgodovine kot partner pri projektu pod vodstvom Posoškega razvojnega centra sodeluje med novembrom 2018 in junijem 2022, pri čemer je bilo za projektne aktivnosti namenjenih 118.000 EUR. Poleg izvedene obsežne študije o transportu med prvo svetovno vojno, na podlagi katere je bila v Parku pripravljena in postavljena nova stalna razstava o vojaškem transportu na soški fronti, bosta projektne aktivnosti Parka sklenila strokovni posvet na temo logistike med prvo svetovno vojno na soški fronti, ki bo potekal v Parku 20. aprila 2022, in čezmejna ekskurzija za novinarje ter turistične delavce v maju 2022.

pvz razstava

pvz razstava