Med novembrom 2023 in majem 2024 je potekalo 4. poročevalsko obdobje EIP projekta z imenom Prispevek kmetij k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe preko koncepta ekosistemskih storitev, pri katerem je en izmed projektnih partnerjev Zavod za turizem Pivka.

Nekaj poudarkov glavnih aktivnosti tega obdobja

  • Predstavitev projekta na 43. Mednarodni konferenci o razvoju organizacijskih znanosti

Dr. Dragan Žnidarčič iz partnerske organizacije BC Naklo je na 43. Mednarodni konferenci o razviju organizacijskih znanosti, 20.marca 2024 predstavil projekt in svoje raziskovalne ugotovitve iz področja prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe z uporabo tropskih stročnic. V okviru konference je prispevek objavljen tudi v konferenčnem zborniku.

Predstavitev je poudarila pomembnost inovativnih pristopov pri soočanju s podnebnimi spremembami. Raziskava dr. Žnidarčiča odkriva nove možnosti za kmetovalce v Sloveniji in širše, da svoje kmetijske dejavnosti diverzificirajo in prilagodijo na bodoče podnebne razmere, ki bodo v Sloveniji primerne za uporabo nam še malo manj znanih stročnic kot so limski fižol, arašidi in druge.

  • Delavnica ocenjevanja ekosistemskih storitev

Na sončni petek, 5. aprila 2024 so se partnerji projekta zbrali v prostorih Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer na delavnici ocenjevanja ekosistemskih storitev.  Po dobrem letu izobraževanja in analiziranja svojih kmetijskih gospodarstev iz vidika treh izbranih ekosistemskih storitev projekta – biotska raznovrstnost, rekreacija in ponor ogljika – smo zbrani lahko v praksi preizkusili kako poteka vrednotenje ekosistemskih storitev na primeru zavarovanih območij krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

Najprej smo si ogledali novo odprti Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, skozi katerega sta nas vodila Helena Mandelj Šneberger (Javni zavod – Turizem Pivka, projektni partner) in Tadej Kogovšek (Občina Pivka, predstavnik parka).

Po izvrstno vodenem ogledu smo se okrepčali, nato pa se skupaj odpravili na teren. G. Kogovšek nam je razložil različne ukrepe, ki jih v parku izvajajo z namenom večanja biotske raznovrstnosti, kot je čiščenje površin v zaraščanju in pogodbeno varsto, ukrepe povezane z turistično ponudbo lokacije, kot so table za usmerjanje obiskovalcev, ureditev parkirišč. Na posebej določeni točki z čudovitim razgledom smo dobili nalogo oceniti različne ekosistemske storitve območja, zbrane rezultate pa je projektni partner uporabil pri nadaljnjem izvajanju ukrepov. Izkazalo se je, da je vrednotenje ekosistemskih storitev zelo zahtevno, saj je potrebno tehtanje med pomembnimi storitvami, ki nam jih nudi območje, hkrati pa pogosto pride do konflikta, ko se je potrebno odločiti, kaj se nam zdi bolj pomembno – npr biotska raznovrstnost ali rekreacija.

Srečanje smo zaključili s tradicionalno malico iz območja – krompirjem v zelnici, pogovorom in načrtovanjem prihodnjih aktivnosti.

Zahvaljujemo se projektnem partnerju Javni zavod – Turizem Pivka za organizacijo, vodenje in pogostitev ter Občini Pivka za izvedbo samega ocenjevanja.

 

  • Tretja izobraževalna delavnica – ekosistemska storitev ponor CO2

15.aprila 2024 smo izvedli zadnjo v seriji treh izobraževalnih delavnic na temo različnih ekosistemskih storitev in prilagajanja na podnebne spremembe.

Na BC Naklo smo si naprej ogledali napravo za okopavanje, ki jo razvijajo v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani in bi imela pomemben vpliv na količino dela na ekoloških kmetijah. Nato nam je dr. Tomaž Kralj, strokovnjak za pedologijo, razložil nastanek in pomembnost tal ter nam predstavil različna orodja s katerimi se lahko dela profile tal in naredi vzorce, katere kmetije lahko kasneje pošljejo na analizo.  Kasneje smo se preselili v predavalnico, kjer nam je dr. Dragan Žnidarčič predstavil prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu z uporabo tropskih stročnic. Druženju so se pridružili študentje BC Naklo, kar je poskrbelo za zanimivo izmenjavo mnenj in izkušenj.

Hvala BC Naklo, dr. Žnidarčiču in dr. Kralju za poučno srečanje!